Anasayfa » Çift Anadal / Yandal

Yatay Geçiş

Üniversiteler arası ve üniversite içinde bölümler arası yatay geçişler; Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik ile senato tarafından kararlaştırılan usül - esaslar ve ilan edilen kontenjanlara göre gerçekleşir. Karma veya yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş için öğrencinin dil yeterlilik şartlarını sağlaması gereklidir. 

 

Yandal

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve diğer koşulları taşıyan istekli öğrencilere kendi lisans programlarına ek olarak sağlanan sertifika programıdır. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamına gelmez. Yandal programlarına kayıt, ilgili yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır. 

 

Çift Anadal

AGNO ve diğer koşulları taşıyan istekli öğrencilere kendi lisans programlarına ek olarak Çift Anadal Programlarına devam etmelerine ve ikinci bir lisans diploması almalarına imkan sağlanır. ÇAP’a kayıt, ilgili yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır.