Rektör


Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR

1968 yılında İstanbul Bakırköy’de doğan Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Lisans eğitimini, 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini ve 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.

1993 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Çağlar aynı bölümde 2002-2011 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2011-2016 yılları arasında Doçent olarak görev yaptı ve Profesörlüğünü 2016 yılında aldı.


Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR, 1998 yılında Makedonya The Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology’de, 2003 ve 2011 yıllarında İngiltere Aberdeen Üniversitesi, 2015-2016 yıllarında Amerika Ohio State Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. YÖK ÜAK Etik Kurul üyesi, TÜBİTAK BİDEB Danışma Kurulu üyesi, ÖSYM Sakarya İl Koordinatörü, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü, SAÜ Senato üyesi, SAÜ Yönetim Kurulu üyesi, Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu üyesi, Bölüm Başkanı, Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneği başkanı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanı ve 2019-2022 yılları arasında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.


Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR, Betonarme Yapılar, Deprem, Yapı Mekaniği, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansı, Sonlu Elemanlar, Yapay Sinir Ağları alanlarında çalışmaktadır. Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde akademik makaleler yayımladı, birçok bilimsel projede araştırmacı ve yürütücü olarak görev aldı.


Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR evli, dört çocuk ve bir torun sahibidir.