Anasayfa » Duyurular » 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim Esasları


2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim Esasları

Değerli Öğrencilerimizin Dikkatine;

Üniversite Senatosunun 02.09.2020 tarihli toplantısında, Covid-19 küresel salgınının seyri göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığının korunması amacıyla 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi eğitim modelinin uzaktan eğitim şeklinde aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.

1. Tüm lisans, lisansüstü programlar ve yabancı diller yüksekokulunda yer alan derslerin %100 uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

2. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin senkron ve asenkron yöntemlerle dersin yürütücü tarafından okul içerisinde ve ders programlarında belirlenen saatlerde yapılmasına,

3. Ara sınavların klasik sınav, test, proje, ödev vb teknikler ile uzaktan yapılması, yılsonu final sınav ağırlığının %70 olarak belirlenerek, diğer sınav ağırlıklarının dersin yürütücü tarafından belirlenmesine,

4. Yılsonu sınavlarının dönem sonunda daha geniş bir zamana yayarak ve seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapılmasına ve bu sebeple akademik takvimin güncellenmesine,

5. Sektörel eğitim programının (SEP) devam ettirilmesine, mümkün olan bölümlerde öğrencinin kendi ikamet ettiği şehirde SEP programına dahil olmasına,

6. Hazırlık Programı kapsamında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve dönem içinde yapılan ölçme ve değerlendirmelerin çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine,

7. BTÜ-YDS sınavlarının;  2 cihaz ile zoom uygulamasından kamera ve mikrofonlar açık şekilde çevrimiçi, üniversite laboratuvarlarında gözetmen eşliğinde çevrimiçi ya da yüz yüze, seçenekleri sunularak yapılmasına,

8. Uzaktan eğitim ile eş zamanlı olarak yapılan derslerin sistem üzerinde kayıt altına alınarak yeniden izlenmesine fırsat verilmesine,

9. İki yerleşkemizin de öğrencilere açık olmasına ve kütüphane, bölüm laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları ve internet altyapısının kontrollü bir şekilde öğrencilere sunulmasına,

10. Öğrencilerin randevu sistemi ile öğretim üyeleri ve elemanları ile odalarında veya uzaktan (online) görüşebilmelerine ve bu kapsamda, öğretim üyelerinin öğrenci görüşme saatlerini planlayarak ilan etmelerine,

11. Burada alınan kararların, pandemi sürecine bağlı olarak Yüksek Öğretim Kurumunun alacağı kararlara göre değişebileceğine karar verilmiştir.