Anasayfa » Duyurular » 1416 Sayılı Kanuna Göre Atanan Akademik Personel Hakkında


1416 Sayılı Kanuna Göre Atanan Akademik Personel Hakkında

14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede

"MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" un 3. maddesinde

" – 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır.

Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir" denilmektedir.

Başkanlığımızca 1416'lı, mecburi hizmeti bulunan Akademik Personelimizin yurtdışı lisansüstü eğitim sürelerinin değerlendirilmesi Başbakanlık Genelgesi yayınlanınca yapılacaktır.