Anasayfa » Üyeler


Öğr. Gör. Dr. Göksel ÖZTÜRK Merkez Müdürü 02/10/2019 02/10/2021
Prof. Dr. Turan SÖNMEZ Üye, Orman Mühendisliği Bölümü 15/06/2020 15/06/2022
Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN Üye, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 15/06/2020 15/06/2022
Dr. Öğr. Üyesi Ömer BİLEN Üye, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 15/06/2020 15/06/2022
Dr. Öğr. Üyesi İsa DEMİRKOL Üye, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 15/06/2020 15/06/2022
Rıdvan CAN Raportör, Merkez Sekreteri 19/01/2021 01/07/2021