Anasayfa » Test Analiz Sistemi
İndirim Oranları
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Üniversite Personeli %15 (Fakülteler ve MERLAB’da geçerlidir)
SEP Protokolü Yapılan Kuruluşlar %15 (Fakülteler, MERLAB ve SEM’de geçerlidir)
BTU Öğretim Elemanları %50 (MERLAB’da geçerlidir)(*)
Karşılıklı İndirimli Test Protokolü Yapılan Kurum ve Kuruluşlar (BUTAL ve BUTEKOM) (Mütekabiliyet aranır) (En Fazla) % 25 (MERLAB’da geçerlidir)

İndirimler Fakülteler ve MERLAB’da test ve analiz hizmetlerinde, SEM’de eğitimlerde geçerlidir
(*)BTÜ öğretim elemanlarının “TEZ”, “YAYINLAR”, BAP koordinatörlüğünce veya Resmi kurumlarca desteklenen araştırma projeleri kapsamındaki çalışmaları için geçerlidir.

Tüzel kişilerce yapılacak hizmet talepleri minimum ücretleri:
Eğitim ve Danışmanlık (Tam gün, mesai saati içi, KDV hariç) 2.000 TL
Eğitim ve Danışmanlık (Yarım gün, mesai saati içi, KDV hariç) 1.000 TL
Belirtilen ücretler minimum olup, eğitim/danışmanlık hizmetine göre arttırılabilir

BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Yalnızca bir kategoride indirim yapılır. İndirimler birleşitirilemez.

Detaylı bilgilendirme dökümanına erişmek için lütfen linki tıklayınız.↑ Id Bölüm Test/Analiz/Cihaz Yöntem/İlgi Standart Birim Fiyat(TL) KDV Hariç Açıklama
KİMTST020 Kimya Bölümü Santrifüj Cihaz kullanım Adet 30
KİMTST021 Kimya Bölümü pH Metre Sıvı numune Adet 50
KİMTST022 Kimya Bölümü Rotary Evaporator (Döner Buharlaştırıcı) Cihaz kullanım Numune başına Saat 40
KİMTST023 Kimya Bölümü Ultrasonik Su Banyosu Cihaz kullanım Saat 40
KİMTST024 Kimya Bölümü Erime Noktası Tayin Cihazı Cihaz kullanım Numune başına Adet 80
KİMTST025 Kimya Bölümü UV Lambası Cihaz kullanım Saat 55
KİMTST026 Kimya Bölümü Fırın (Tüp)/ 1200 °C) Cihaz kullanı Çalışma sıcaklığı max.: 1200°C Saat 250
KİMTST027 Kimya Bölümü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi (ATR) Adet 90
KİMTST029 Kimya Bölümü FT-IR spektrofotometre Spektrum çekimi ve yorumu Adet 275
KİMTST030 Kimya Bölümü Manyetik alınganlık ölçümü Ölçü Çalışma sıcaklığı : oda sıcaklığı Adet 220
KİMTST031 Kimya Bölümü Sıvılar için kırma indisi ölçümü Ölçüm Adet 135
KMBTST001 Kimya Mühendisliği Bölümü UV-VIS Spektrofotometresi Numune Hazırlama Adet 100
KMBTST002 Kimya Mühendisliği Bölümü UV-VIS Spektrofotometresi Spektrum Tarama (sıvı numune) Adet 100
KMBTST003 Kimya Mühendisliği Bölümü UV-VIS Spektrofotometresi Kantitatif Analiz (sıvı numune) Adet 100
KMBTST004 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi Tek Element Adet 150
KMBTST005 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi 1-5 Element Adet 200
KMBTST006 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi 6-10 Element Adet 250
KMBTST011 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi Mikrodalga ile çözme işlemi Adet 150
KMBTST014 Kimya Mühendisliği Bölümü Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı BET Analizi Adet 175
KMBTST015 Kimya Mühendisliği Bölümü Yüzey Karakterizasyonu Çok noktalı BET Analizi Adet 250
KMBTST016 Kimya Mühendisliği Bölümü Yüzey Karakterizasyonu Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu Adet 400
KMBTST017 Kimya Mühendisliği Bölümü Attensıon Theta Lıte - Gonyometre Temas Açısı Numune 150
KMBTST018 Kimya Mühendisliği Bölümü Attensıon Theta Lıte - Gonyometre Yüzey Gerilimi Numune 150
KMBTST019 Kimya Mühendisliği Bölümü Attensıon Theta Lıte - Gonyometre Yüzey Enerjisi Numune 300
KMBTST020 Kimya Mühendisliği Bölümü Rotasyonel Reometre Sıcaklık Taraması Numune 175
KMBTST021 Kimya Mühendisliği Bölümü Rotasyonel Reometre Frekans Taraması Numune 175
KMBTST022 Kimya Mühendisliği Bölümü Rotasyonel Reometre Viskozit Ölçümü Numune 250
KMBTST023 Kimya Mühendisliği Bölümü Ubbelohde Kinematik Viskozite Numune 200
KMBTST024 Kimya Mühendisliği Bölümü Gaz Kromatografi - FID 1-10 arası numune Kantitatif Analiz Numune 200
KMBTST025 Kimya Mühendisliği Bölümü Gaz Kromatografi - FID 11-20 arası numune Kantitatif Analiz Numune 150