Anasayfa » Sayılarla BTU

Bursa Teknik Üniversitesi

21.07.2010

Rektör

Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Konum

Mimar Sinan Yerleşkesi

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: 177 16310 Yıldırım / BURSA

Yıldırım Yerleşkesi

152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No:85 16330 Yıldırım/BURSA

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Öğrenci Sayısı*

0 82 292 467 685 1.222 2.866 3.558 4.615 5.893 7.566 7.566

Lisans

0 82 254 388 546 988 2.032 2.699 3.786 4.841 5.916 5.916

Lisansüstü

0 0 38 79 139 234 815 850 829 1.052 1.650 1.650

Yabancı Uyruklu

0 0 0 0 9 6 78 72 72 70 404 404

Özel Öğrenci

0 0 0 2 7 9 338 284 251 200 82 82

Lisansüstü Öğrenci (%)

0 0 13 17 20 19 28 24 18 18 22 22

 

 

Mezun Öğrenci Sayısı

0 0 0 1 4 5 39 85 183 357 508 0

Lisans

0 0 0 0 0 0 20 52 84 209 394 0

Lisansüstü

0 0 0 1 4 5 19 33 99 148 114 0

* Özel ve yabancı uyruklu öğrenciler dahil edilmiştir.

 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personel

0 89 188 253 308 357 440 530 606 645 701 703

Akademik

0 18 55 71 118 154 212 278 354 394 442 444

Prof./Doç./Dr. 

0 7 31 40 53 65 99 113 150 174 199 199

Öğr.Gör./Arş.Gör.

0 11 24 31 65 89 113 165 204 220 243 245

Akademik (Yab. Uyr.)

0 5 8 9 7 12 13 17 14 13 7 7

İdari

0 34 76 112 119 127 136 140 148 149 154 154

Sürekli İşçi

0 32 49 61 64 64 79 95 90 89 98 98

Temizlik/Destek

0 20 31 36 39 40 49 56 54 55 65 65

Güvenlik

0 12 18 25 25 24 30 39 36 34 33 33
 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Birim Sayısı

9 9 9 9 9 11 14 14 17 20 20 20

Enstitü

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fakülte

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Yüksekokul

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Uyg. Arş. Merkezi

0 0 0 0 0 2 4 4 7 10 10 10

Program Sayısı

0 2 7 14 17 32 65 77 85 89 96 96

Lisans

0 2 4 5 6 13 17 18 24 27 28 28

            Lisans (KHK)*

0 0 0 0 0 0 20 19 18 17 17 17

Yüksek Lisans

0 0 2 7 8 14 17 25 28 31 35 35

            Yüksek Lisans (KHK)*

0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1 1

Doktora

0 0 1 2 3 5 7 11 11 13 15 15

            Doktora (KHK)*

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

* Bu programlarda 667 KHK kapsamında kapatılan Üniversitelerden gelen özel, yabancı uyruklu ve lisansüstü öğrenciler eğitim almaktadır.

 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Basılı Kitap Sayısı

0 0 1.156 1.156 2.791 3.701 4.655 9.360 11.194 16.684 20.418 20.418

 E-Kitap Sayısı

0 0 0 0 0 0 0 2.626 4.222 6.834 6.851 11.339

 E-Dergi Sayısı

0 0 13.305 16.792 18.500 22.462 22.683 21.925 28.256 27.156 34.518 35.364

 Veritabanı Sayısı

0 0 6 20 18 27 20 14 19 16 19 17

 Tez Sayısı

0 0 0 1 5 11 21 48 93 189 233 233

Ödünç Verilen Kitap Sayısı

- - - - - 837 2.059 4.699 6.198 8.747 4.485 110

 

 

 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ödenek (TL) x 1000

0 7.860 22.163 35.833 57.132 76.313 54.626 64.110 83.880 93.613 133.940 113.930

Harcama (TL) x 1000

0 2.696 11.915 15.986 43.322 71.552 35.508 52.539 73.069 90.638 131.435 0

Oran (%)

0 34 54 45 76 94 65 82 87 97 98 0
 Tarihinde Güncellenmiştir.

Fonksiyonlarına göre; Bina Alanları (m²) - Yıllar Tablosu

Fonksiyon

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eğitim (E), m²

- - 2,673 2,673 3,167 8,417 12,006 10,914 16,460 16,460 17,648 17,805

Yönetim (M), m²

- 1,082 2,662 2,662 2,662 4,180 7,986 7,977 9,662 9,662 11,518 11,548

Sosyal alanlar (G), m²

- - 793 793 793 1,905 3,499 3,499 5,309 5,309 6,196 6,196

Toplantı ve Konf. (C), m²

- 75 192 192 192 740 1,785 1,785 2,109 2,109 2,120 2,120

Kütüphane (L), m²

- - - - - - 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606

Spor Alanları (S)

- - 137 137 137 1,132 1,132 1,132 1,567 1,567 1,462 1,462

Araştırma (R), m²

- - - - - - - - 1,101 1,101 1,101 1,101

Sağlık Hizmeti (H), m²

- - - - - 42 77 77 77 77 77 77

Diğer (O), m²

- 1,290 4,067 4,067 4,067 16,278 26,426 26,138 31,806 31,806 39,926 40,104

Kullanım Dışı (KD), m²

- 490 1,214 1,214 1,240 4,770 7,300 7,239 9,240 9,240 10,560 10,613

 Toplam, m²

- 2,937 11,738 11,738 12,258 37,464 61,817 60,367 78,937 78,937 92,214 92,632

 

Yerleşkelere göre; Bina Alanları (m²) - Yıllar Tablosu

Yerleşke

Bina

Faaliyet Yılı

Durumu

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Osman Gazi

Ana Bina, m²

2011

Pasif

- 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 - - - - - -

Dekanlık, m²

2011

Pasif

- 660 660 660 660 660 - - - - - -

Taş Bina, m²

2011

Pasif

- 477 477 477 477 477 - - - - - -

Derslik-1, m²

2012

Pasif

- - 828 828 828 828 - - - - - -

Derslik-2, m²

2012

Pasif

- - 828 828 828 828 - - - - - -

Laboratuvar, m²

2012

Pasif

- - 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 - - - - -

Yemekhane, m²

2012

Pasif

- - 582 582 582 582 - - - - - -

 Toplam, m²

- 2,937 6,625 6,625 6,625 6,625 1,450 - - - - -
 

Yıldırım

İ Blok, m²

2012

Aktif

- - 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459

Yemekhane, m²

2012

Aktif

- - 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654

PFL1, m²

2014

Aktif

- - - - 260 260 260 260 260 260 260 260

PFL3, m²

2014

Aktif

- - - - 260 260 260 260 260 260 260 260

PFL4, m²

2015

Aktif

- - - - - 267 267 267 267 267 267 267

A Blok, m²

2015

Aktif

- - - - - 23,721 23,721 23,721 23,721 23,721 23,721 23,721

Spor Salonu, m²

2015

Aktif

- - - - - 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218

PFL2, m²

2016

Aktif

- - - - - - 403 403 403 403 403 403

B Blok, m²

2020

Aktif

- - - - - - - - - - 6,790 6,790

 Toplam, m²

- - 5,113 5,113 5,633 30,839 31,242 31,242 31,242 31,242 38,032 38,032
 

Mimar Sinan

A Blok, m²

2016

Aktif

- - - - - - 16,641 16,641 16,641 16,641 16,641 16,641

B Blok, m²

2016

Aktif

- - - - - - 5,003 5,003 7,137 7,137 7,137 7,137

C Blok, m²

2016

Aktif

- - - - - - 2,584 2,584 2,584 2,584 2,586 2,586

D Blok, m²

2018

Aktif

- - - - - - - - 1,757 1,757 1,757 1,757

E Blok, m²

2016

Aktif

- - - - - - 4,897 4,897 19,576 19,576 19,576 19,576

F1 Blok, m²

2020

Aktif

- - - - - - - - - - 2,121 2,121

F2 Blok, m²

2020

Aktif

- - - - - - - - - - 4,364 4,364

L1 Blok, m²

2021

Aktif

- - - - - - - - - - - 418

 Toplam, m²

- - - - - - 29,125 29,125 47,695 47,695 54,182 54,600

 Genel Toplam, m²

- 2,937 11,738 11,738 12,258 37,464 61,817 60,367 78,937 78,937 92,214 92,632
 Tarihinde Güncellenmiştir.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ERASMUS+

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Giden - - - - - - 2 2 15 29 4
Gelen - - - - - - - - - 1 -

Öğrenci Staj Hareketliliği

Giden - - - - - - - - 6 8 -
Gelen - - - - - - - - 2 2 -

Personel Ders Verme Hareketliliği

Giden - - - - 4 - 1 5 5 8 -
Gelen - - - - - - - - 3 1 -

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Giden - - - - - - - 2 3 5 -
Gelen - - - - - - - - - - -

İkili Anlaşma Sayısı

- - - 2 3 8 14 27 31 42 45

MEVLANA

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (Proje Tabanlı Dahil)

Giden - - - - - 1 - 1 - - -
Gelen - - - - - - - - - 1 -

Personel Ders Verme (Proje Tabanlı Dahil)

Giden - - - - - - - - - - -
Gelen - - - - - - - - 1 - -

Protokol Sayısı

- - - - - 24 25 27 28 34 34

FARABİ

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Giden - - - - - - - 1 2 1 -
Gelen - - - - - - 1 2 5 1 -

FREEMOVER

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Giden - - - - - - - - - - -
Gelen - - - - - - - - - - -

İYİ NİYET SÖZLEŞMESİ

Anlaşma Sayısı

- - - - 34 54 54 54 54 55 56
 Tarihinde Güncellenmiştir.