Anasayfa » Haberler » Orman Fakültemizden Avrupa Birliği Projesi...


İsveç SLU- Tarım Bilimleri Üniversitesi, Orman Patolojisi ve Mikolojisi Bölümü öğretim Üyesi Jan STENLID tarafından yürütülen, üniversitemizin de içinde bulunduğu Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında “BiodivERsA2013-71 –RESIPAT- Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens” başlıklı uluslararası proje kabul edilmiştir.

BiodivERsA projesinin toplam bütçesi 1.783.000 Avro ve 4 yıl sürecektir. Proje de ülkemize ayrılan 100.000 Avro, BiodivERsA kapsamında temsilcilerimiz tarafından belirlenmiştir.

Proje, yabancı istilacı patojenlerin, orman toplulukları üzerine etkisinin ve bu olası olumsuz etkilerin hafifletilmesi için alınabilecek önlemlerin belirlenmesi olarak özetlenebilir.

Bursa Teknik Üniversitesi,Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM ve Süleyman Demirel Üniversitesi  işbirliği çerçevesinde dahil olmuştur. “BiodivERsA” FP7 ERA-NET,biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirlik yönetiminde yenilikçi ve en son araştırma olanakları ile uluslararası işbirliğine olanak sağlayan bir proje ağıdır. Projede, Bursa Teknik Üniveritesi(BTU)Orman Fakültesinden Doç. Dr. Asko T. Lehtijarvi görev almaktadır.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak için web sayfası: http://www.biodiversa.org/