Anasayfa » Duyurular » BTÜ KOV-KOM (COVİD-19 Komisyonu) 1. Toplantı Raporu


BTÜ KOV-KOM (COVİD-19 Komisyonu) 1. Toplantı Raporu
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
KOV-KOM (COVİD-19 KOMİSYONU) 1. TOPLANTI RAPORU 
(19.03.2020)
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu gereğince, korona virüsü ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla toplanan komisyonumuz, üniversitemizde uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır:
 
1- YÖK duyurusunun idari izinleri düzenleyen 2. maddesine ek olarak 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21112 sayılı duyurusu ile 19.03.2020 tarih ve 82444403-299-E.22448 sayılı duyurusunun idari izinlere açıklık getiren maddeleriyle birlikte aynen uygulanması.
 
2- YÖK duyurusunun 1. ve 2. maddesinde sayılan kişilerin izinli sayılmış olması kapsamında “beyana güven” ilkesinin esas alınması.
 
3- Rektörümüzün başkanlığında birim amirleriyle yapılan toplantı sonucuna dayanarak, devam eden kurumsal faaliyetler sırasında karşılaşmaları en az sayıya indirmek (sosyal mesafeyi korumak) amacıyla çalışma rejiminin evden ve/veya vardiyalı çalışma biçiminde uygulanmasının birim amirlerinin tercihine bırakılması.
 
4- YÖK duyurusunun 4. maddesi gereğince tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları (Ulusal Ajans halen yurtdışında olan öğrencilerin dönüşünü kendi tercihlerine bırakmıştır), sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları; çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi.
 
5- YÖK duyurusunun 5. ve 6. maddeleri gereğince örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim ile sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj ve uygulamalı eğitimlere ara verilmesi.
 
6- Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılara ara verilmesi.
 
7- Kütüphane, okuma salonu, öğrenci toplulukları atölyeleri, kırtasiye, kantin, çay ocağı, yemekhane (23.03.2020 tarihinden itibaren), spor tesisleri hizmetlerine ara verilmesi.
 
8- Akademik ve idari birimlerde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçları üzerinden yapılması.
 
9- Yurt dışından bulunan öğrencilerin ve personel ile bunların muhtemel dönüş tarihlerinin tespit edilmesi ve döndükten sonra 14 gün karantinaya alınması sürecinin ilgili idari birimlerce takip edilmesi.
 
10- Odaların havalandırılması sorumluluğu sahiplerinde olmak üzere, her binada anonim alanları belli periyotlarla havalandırmak için destek hizmetleri personelinin görevlendirilmesi.
 
11- Oda içi temizliği kontaminasyon riski nedeniyle kişinin kendisine bırakılarak, temizlik görevlileri tarafından kapı kolları, musluklar, asansör düğmelerinin dezenfektan malzeme ile temizlenmesi ve bu işleminin yer ve saatinin arşivlenmek üzere not edilmesi; ayrıca kullanılmayan tuvalet ve lavaboların kapalı tutulması, kullanılanların lavabo, kapı ve musluklarının saat başı dezenfekte edilmesi ve bu uygulamanın imzayla kanıtlanması.
 
12- İş akışı ve hizmetin gereği sık ziyaretçi alan çalışanların odalarına maske, alkol bazlı dezenfektan seti, ıslak mendil, kâğıt havlu gibi temizlik malzemelerinin verilmesi.
 
13- Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık hizmetlerine ve kurumsal desteğe erişim ile olası ayrımcılığa uğrama durumlarını konu alan bir bilgilendirme metninin hazırlanarak kendilerine ulaştırılması.
 
14- Halen yurt dışında olan ve gidip dönecek olan öğrenci ve personelin mobilite plan ve programlarının, Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı standart forma uygun olarak istenmesi.
 
15- Korona virüsten korunmayı içeren ve ilgili kamu kurumları ve/veya akademik kurumlarca hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin bütün dijital ortamlarımızda yayımlanması.
 
16- Her düzeyde çalışanımızın konuyu hafife alan ve/veya panik yaratan yorum ve değerlendirmelerden imtina etmesi.
 
17- Konuyla ilgili bilgilerin bulunabileceği ulusal/uluslararası elektronik kaynakların linklerinin bir mesajla/e-posta ile bütün personele ve öğrencilere gönderilmesi.
 
18- Sürecin uzayabileceği ihtimaline binaen uzaktan eğitimin altyapının güçlendirilmesi, idari ve akademik personelin buna hazırlanması.
 
19- Olası hukuki sonuçlar dikkate alınarak konu hakkında yapılan bütün çalışmaların raporlanması ve arşivlenmesi.
 
20- Temininde güçlük çekilmesi halinde ilgili bölümlerden destek alınarak merkezi laboratuvarda dezenfektan üretme imkânının değerlendirilmesi.
 
21- Eğitime ara verilmiş olmasının bir tatil değil bir koruma tedbiri olduğu, bu nedenle gerekli uyarılara uyulması, sosyal mesafelendirme koşullarına dikkat edilmesi ve mümkünse evden çıkılmaması gerektiği hususunda bütün akademik ve idari personel ile öğrencilere kısa mesaj yazılması.
 
22- Üniversitemizde akademisyen, personel ve öğrenci bazında yapılacak tüm bilgilendirme ve duyuruluların BTU KOV-KOM tarafından gerekli görüşme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygulamaya konulması.
 
İlgili YÖK Duyurularına linklerden ulaşabilirsiniz:
 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOV-KOM (COVİD-19 KOMİSYONU)

Adı Soyadı

   İmza

Adı Soyadı

    İmza

Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL (Başkan)

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Egemen ARAS (Üye)

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Ömer KOZ (Üye)

İSG Koordinatörü

 

Azam AY (Üye)

Genel Sekreter Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Müge ÇAĞAL (Üye)

 

Öğr. Gör. Göksel ÖZTÜRK (Üye)

UZEM Müdürü

 

Dr. Serhat YAMALI (Üye)

Kurum Doktoru

 

Öğr. Gör. Alev CUYDUR (Raportör)

Dış İlişkiler Ofisi

 

 

Ali DEMİREL (Üye)

İMİD Başkanı

 

Hatice ETYEMEZ (Raportör)

SKS Şube Müdürü

 

Suat CÖMERT (Üye)

SKS Daire Başkanı

 

Arş. Gör. Ersel KİRAZ (Raportör)

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

 

İbrahim GÜNGÖR (Üye)

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

Öğr. Gör. Av. Ensar IŞIK (Üye)