Anasayfa » Genel Sekreter

 

Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU

 

Sami İMAMOĞLU, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans öğrenimini Yükseköğretim Kurulu yurtdışı bursuyla Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi adına 1994-1996 yılları arasında Lif ve Kâğıt Teknolojisi alanında İngilterede University of Manchester, Institute of Science and Technology (UMIST)’de tamamlamıştır. Doktora öğrenimini ise 1997-2002    yılları arasında İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında tamamlamıştır. Mecburi hizmet zorunluluğuna binaen 2003 yılında Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesinde (2007 sonrası yeni adı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi) göreve başlayarak, 2005 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör unvanını alan Sami İMAMOĞLU, 2014 yılından beri Bursa Teknik Üniversitesinde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU, Artvin Çoruh Üniversitesinde Orman Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Koordinatörlüğü, AÖF Koordinatör Yardımcılığı, Genel Sekreterlik ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca fakülte, yüksekokul gibi akademik birimlerde ve sivil toplum örgütlerinde çok sayıda kurul ve komisyon üyeliklerinde görev almıştır. Halen TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) Danışma Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Genel olarak kâğıt teknolojisi, atık kâğıt dönüşüm sistemleri, kâğıt direnç özelliklerinin artırılması, mürekkep giderme, biyolojik kâğıt hamuru üretimi, biyolojik malzemelerde hasarsız test teknikleri gibi konularda ulusal ve uluslararası yayın, proje ve danışmanlıkları bulunan Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU, ilgili alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermesi yanında, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıkları da yürütmüştür/yürütmektedir.