Anasayfa » Duyurular » 2018 DGS ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine
2018 DGS ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine

A.KAYIT TARİHLERİ:

Üniversitemize Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin kayıtları 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

B.KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Adayın Mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu Önlisans Diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi,

2-Onaylı Transkript ve onaylı ders içerikleri,

3-Nüfus cüzdanı ve 1 adet fotokopisi,

4-Askerlik durum beyanı, adli sicil durum beyanı ve ikametgâh beyanının olduğu form, (internet adresimizden alarak kendi el yazınız ile doldurunuz. )

5-Askerlik durum belgesi,

6-ÖSYM yerleştirme beglesi.

C.KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :

1-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

3-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5-Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Ç.KAYIT YERİ:

Mimar Sinan Yerleşkesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA