Ahilik Bakışıyla Güncel Bir Piyasa Değerlendirmesi
Yazı Fontu

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ), Ahîlik Haftası Kutlamaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Bursa İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde “Ahîlik Bakışıyla Güncel Bir Piyasa Değerlendirmesi” başlıklı konferans düzenlendi.


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çağlayan’ın konuşmacı olduğu konferansta Ahîlik Kültürü ve özellikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Konferansa T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar da katılımda bulundu.


Ahilik konusunun Bursa’da yeterince işlenmediğini ifade eden Prof. Dr. Orhan Çağlayan, “Bursa’nın fethinde Ahî Hasan burca bayrağı dikmiştir. Ahî Evran’ın mezarı Kırşehir’dedir. Ancak Ahîliğin ete kemiğe büründüğü yani esnaflık-sanatkarlık eğitimlerinin verildiği, piyasa düzenlemelerinin yapıldığı ve 600 yıl cihana hükmetmiş bir devletin kurulduğu bu şehirde Ahîlik kavramının daha çok konuşulması gerekiyor. Biz akademisyenler olarak bu konunun sadece mistik yönüyle ele alınmayıp güncel ticarî tarafıyla ele alınması gerekliliğine inanıyoruz.”dedi.


Ahîliğin İran üzerinden Kafkasya’ya yayılan bir sivil toplum örgütü yapılanması olduğunu aktaran Çağlayan, “Ahîlik, yiğitlik, mertlik, yardımlaşma gibi kavramları bünyesinde barındıran, toplumsal bir yapı olarak İslam coğrafyasında temeli atılarak şekillenmiştir. Daha sonra Anadolu ve Kafkasya’ya uzanarak İslâm’la şereflenerek bin yıl önderliğini yapmış olan necip milletimizle buluşan ve bizim milli kimliğimizle bütünleşen önemli bir olgudur Ahîlik. Türklerdeki alplik anlayış ve geleneklerinin Arap toplumlarındaki karşılığı olan fütüvvetin zaman içerisinde tasavvufla da bütünleşerek ve uygulamalarını da İslâm’ın temel esasları üzerine bina ederek mesleki olmanın yanında ahlâki bir boyut kazandığı görülmektedir. Ahîliğin Anadolu’da teşkilatlanıp kurumsallaşması aşamasında Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ederek Anadolu’yu Türkleştirmeleri, İslamlaştırmaları ve Moğol istilaları nedeniyle çok sayıda fütüvvet ehlinin Anadolu’ya göç ederek yerleşmesi etkili olmuştur. Bu bağlamda Türkistan coğrafyasında İslâmiyet’in kabulüyle başlayan ve 12.yy’dan itibaren Yesevîlik tarikatının etkisiyle örgütlü bir yapıya ulaşan bir sufî harekettir. Bu çevrelerde yazılan tarikat namelerin daha sonra geleneksel mesleklerin yasası tarzında mesleki örgütlenmeyle de ilişkili olarak ortaya çıkan risalelerin Anadolu’da Ahilik teşkilatının yapılanmasında etkili olduğu söylenebilir.” ifadelerini kullandı.


Bölüm olarak yüzde yüz istihdam hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Çağlayan, “Sistemi düzeltemesek de verdiğimiz eğitimlerle mezun edeceğimiz öğrencilerin işe bakış açılarını dönüştürmek bizim elimizde. Öğrencilerin sektöre hazır ve donanımlı bir şekilde katılması sorumluluğuyla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

HABER Aynur KAYA
FOTOĞRAF Aynur KAYA
22 Eylül 2023
Çok Okunan Haberler