Üst Yönetim

RektörProf. Dr. Arif KARADEMİR

Prof. Dr. Arif KARADEMİR, lisans derecesini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise 1996 ve 2001 yıllarında Kâğıt Teknolojisi alanında İngiltere-University of Manchester, Institute of Science and Technology (UMIST)'den almıştır.

Lisans sonrası 1 yıl kağıt ambalaj sektöründe mühendis olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi (KSÜ) Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayata girmiştir. Yabancı dil, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İngiltere Manchester’de bulunan UMIST’te tamamlamıştır. 2001 yılında tekrar KSÜ’ye dönen KARADEMİR, 2002 yılında yardımcı doçent, 2007 yılında ise doçent ünvanını almıştır. 2012 yılında Bursa Teknik Üniversitesinde göreve başlayan Karademir 2013 yılında profesör ünvanını almıştır.

Prof. Dr. Arif Karademir, 2004 yılında 3 ay Tübitak (Nato-B2) desteği ile İngiltere, Manchester UMIST’te, 2006 yaz döneminde ise Canada Fredericton’da bulunan University of New Brunswick’te UNB desteği ile Dr. McKenzie Limerik Pulp and Paper Centre’da 3 ay bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.

Kağıt fabrikasyonu, kağıt kimyasalları, kuşeleme, atık kâğıt dönüşüm sistemleri, mürekkep giderme, biyolojik kâğıt hamuru üretimi, reçine eldesi ve işlenmesi gibi konular uzmanlık ve ilgi alanlarına girmektedir.

 
 

Rektör YardımcısıProf. Dr. Beyhan BAYHAN

Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden doktora, İstanbul Teknik Üniversitesinden yüksek lisans ve Gazi Üniversitesinden lisans derecelerine sahiptir. Bayhan, 2008-2009 yıllarında Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezinde ve Tayvan Ulusal Deprem Araştırma Merkezinde araştırmacı olarak çalışmıştır.

Bayhan, Bursa Teknik Üniversitesi’nde, 2012 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent ve 2020 yılında profesör unvanını almıştır. Bayhan, Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEPAR) kurucu öğretim üyesidir. 2012 yılında göreve başladığı Bursa Teknik Üniversitesi’nde, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, BTÜ-DEPAR Müdürlüğü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, BAP Komisyonu Üyeliği, Kalite Komisyonu Üyeliği ve Topluluk Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur.

İlgi ve çalışma alanları; yapı ve deprem mühendisliği, riskli yapı tespiti, yapıların deprem performansının değerlendirilmesi, yapıların onarım ve güçlendirilmesi ve binaların sismik yalıtımıdır.

 
 
 

Rektör YardımcısıProf. Dr. Ayşe BEDELOĞLU

Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü lisans programından 2003 yılında mezun olmuştur. Kısa bir süre özel sektörde (Hugo Boss, İzmir) çalıştıktan sonra, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olmaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans derecesini 2005 ve doktora derecesini 2009 yılında tamamlamıştır. Fotovoltaik lif geliştirilmesi konulu doktora tezi kapsamında, Gent Üniversitesi (Belçika) Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde ve Johannes Keppler Üniversitesi (Avusturya ) Linz Organik Güneş Hücreleri Enstitüsü’nde çalışmalar yürütmüştür.

Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu Bursa Teknik Üniversitesi’nde, 2013 yılında yardımcı doçent, 2015 yılında doçent ve 2020 yılında profesör unvanını almıştır ve 2013 yılından bu yana Bursa Teknik Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Bugüne kadar, Bursa Teknik Üniversitesi’nde, Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği, BAP Komisyonu Üyeliği, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve İletişim Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Çalışma alanları arasında; polimerlerin farklı uygulamaları, özellikle konvansiyonel ve teknik tekstiller konusundaki uzmanlıkları yanında, elyaf takviyeli kompozitler, nanokompozitler, yenilenebilir enerji üretim ve depolama teknolojileri, fotovoltaik güneş hücreleri, piezoelektrik ve triboelektrik nanojeneratörler, grafen, mxene ve nanotel gibi nanomalzemelerin sentezi ve akıllı malzemelerdeki uygulamaları yer almaktadır.

 
 

Rektör YardımcısıProf. Dr. Sami İMAMOĞLU

Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU, lisans derecesini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden almıştır. Yüksek Lisans derecesini 1996 yılında Lif ve Kâğıt Mühendisliği alanında İngiltere’de University of Manchester, Institute of Science and Technology (UMIST)’den almıştır. Doktora derecesini ise 2002 yılında İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalından almıştır. 2005 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör unvanını alan Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU, sırasıyla Kafkas Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde görev almıştır. 2014 yılından beri ise Bursa Teknik Üniversitesinde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU, Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Koordinatörlüğü, AÖF Koordinatör Yardımcılığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır.

İlgi ve çalışma alanları; kâğıt teknolojisi, atık kâğıt dönüşüm sistemleri, kâğıt direnç özelliklerinin artırılması, mürekkep giderme ve biyolojik kâğıt hamuru üretimidir.

 
 

Genel SekreterDr. Öğr. Üyesi Murat BAYRAK

Murat BAYRAK, 1980 yılında Bursa’da doğmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Lisans derecesini, 2002 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümünden almış; yüksek lisansını yine aynı üniversitede İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalında yapmıştır. Doktora eğitimini 2014-2021 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Bilim Dalında tamamlamıştır.

Lisans mezuniyetinin hemen ardından aynı yıl Bursa Çınar Lisesine İngilizce Öğretmeni olarak atanmış ve bu kurumda 3,5 yıl çalışmıştır. 2006-2007 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Merkez Daire Başkanlığı, Tercüme ve Kütüphane Şube Müdürlüğünde mütercim-tercüman olarak görevde bulunmuştur. Murat BAYRAK, 2006-2011 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Ardından halen çalışmakta olduğu Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna öğretim görevlisi olarak geçmiş ve hem görevli bulunduğu akademik birimde hem de Üniversitenin çeşitli birimlerinde dersler vermiş ve idari görevler üstlenmiştir. 2013-2021 yılları arasında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevinde bulunmasının yanı sıra, 2019-2021 yılları arasında eş zamanlı olarak Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmüştür.

Murat BAYRAK, halen Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak mizah çevirisi, roman çevirisi, kültürel çalışmalar, yabancı dil öğretimi vb. konularda akademik çalışmalarını devam ettirmektedir.

 
 
 
Yönetim Kurulu Senato Rektör Danışmanları