Üst Yönetim

Rektör


Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR

1968 yılında İstanbul Bakırköy’de doğan Naci ÇAĞLAR, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Lisans eğitimini, 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini ve 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.

1993 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Naci Çağlar aynı bölümde 2002-2011 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2011-2016 yılları arasında Doçent olarak görev yaptı ve Profesörlüğünü 2016 yılında aldı.


Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR, 1998 yılında Makedonya The Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology’de, 2003 ve 2011 yıllarında İngiltere Aberdeen Üniversitesi, 2015-2016 yıllarında Amerika Ohio State Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. YÖK ÜAK Etik Kurul üyesi, TÜBİTAK BİDEB Danışma Kurulu üyesi, ÖSYM Sakarya İl Koordinatörü, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü, SAÜ Senato üyesi, SAÜ Yönetim Kurulu üyesi, Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu üyesi, Bölüm Başkanı, Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneği başkanı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanı ve 2019-2022 yılları arasında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.


Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR, Betonarme Yapılar, Deprem, Yapı Mekaniği, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansı, Sonlu Elemanlar, Yapay Sinir Ağları alanlarında çalışmaktadır. Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde akademik makaleler yayımladı, birçok bilimsel projede araştırmacı ve yürütücü olarak görev aldı.


Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR evli, dört çocuk ve bir torun sahibidir.


Rektör Yardımcısı


Prof. Dr. Beyhan BAYHAN

Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden doktora, İstanbul Teknik Üniversitesinden yüksek lisans ve Gazi Üniversitesinden lisans derecelerine sahiptir. Bayhan, 2008-2009 yıllarında Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezinde ve Tayvan Ulusal Deprem Araştırma Merkezinde araştırmacı olarak çalışmıştır.


Bayhan, Bursa Teknik Üniversitesi’nde, 2012 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent ve 2020 yılında profesör unvanını almıştır. Bayhan, Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEPAR) kurucu öğretim üyesidir. 2012 yılında göreve başladığı Bursa Teknik Üniversitesi’nde, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, BTÜ-DEPAR Müdürlüğü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, BAP Komisyonu Üyeliği, Kalite Komisyonu Üyeliği ve Topluluk Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur.Prof. Dr. Beyhan BAYHAN'ın İlgi ve çalışma alanları; yapı ve deprem mühendisliği, riskli yapı tespiti, yapıların deprem performansının değerlendirilmesi, yapıların onarım ve güçlendirilmesi ve binaların sismik yalıtımıdır.


Prof. Dr. Beyhan BAYHAN evli ve iki çocuk babasıdır.

Sorumluluğundaki Birim ve Süreçler

Eğitim - Öğretim Süreçleri

• Burs ve Sosyal Hizmetler Üst Kurulu
• Eğitim Komisyonu
• Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü
• Erasmus, Farabi, Mevlana ve Bologna Kurum Koordinatörlükleri
• İMEP Koordinatörlüğü
• Dış İlişkiler Ofisi
• Öğrenci Konseyi
• Öğrenci Toplulukları
• Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü
• Yapısal Planlama

Topluma Hizmet Süreçleri

• Kamu Kurumları ile İlişkiler
• Mezunlar ile İlişkiler
• Panel, Seminer, Konferans, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler
• Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

Eğitim - Öğretim Süreçleri Kapsamında Faaliyet Gösteren Uygulama ve Araştırma Merkezleri

• Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÖMER
• Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, UZEM
• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, SEM

Rektör Yardımcısı


Prof. Dr. Sinan UYANIK

1972 yılında Kayseri ili Yahyalı ilçesinde doğan, Prof. Dr. Sinan UYANIK, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 1994 yılında lisan eğitimini tamamladıktan sonra, 1416 Sayılı Kanun uyarınca MEB Bursiyeri olarak, 1995-2001 yılları arasında İngiltere Newcastle Upon Tyne Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almıştır. 2002 yılında, Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde mecburi hizmetini gerçekleştirmek üzere göreve başlamıştır. 2006 yılında Amerika Cornell Üniversitesi, Biyoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümünde 6 ay süreyle TÜBİTAK Bursu ile post doktora eğitimi almıştır.


Profesör Sinan UYANIK, 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör unvanını almıştır. Harran Üniversitesinde, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü, ÖSYM İl Koordinatörü, Senato Üyesi, Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.


2020 yılından itibaren Bursa Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. Profesör Sinan UYANIK, 2021 yılında Denizcilik Fakültesi Dekanlığına atanmış ve Marmara Denizinde oluşan müsilaj sorunu ile ilgili önemli çalışmalar yürütmüştür.


İlgi ve çalışma alanları; evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı, su kalitesi kontrolü, atıksuların yeniden kullanımı, deniz kirliliği ve kontrolü, nehir havza yönetim planları ve AB Su Çerçeve Direktifidir. Prof. Dr. Sinan UYANIK, kendi alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde akademik makaleler yayımlayarak, birçok bilimsel ve toplumsal faydası olan projede araştırmacı ve yürütücü olarak görev almıştır. H-indeksi 13 dür.


Prof. Dr. Sinan UYANIK evli ve bir çocuk babasıdır.


Sorumluluğundaki Birim ve Süreçler

Araştırma - Geliştirme Süreçleri

• Akademik Teşvik Komisyonu
• Akreditasyon Süreçleri
• Atanma ve Yükseltilme
• Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
• Bursa Teknopark
• Bursa Teknoloji Transfer Ofisi
• Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
• Etik Kurulu
• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kurulu
• Kalite Koordinatörlüğü
• Kurumsal Gelişim Ofisi
• Stratejik Planlama
• Yayın ve Dokümantasyon Koordinatörlüğü
• YLYS Burs Programı Koordinatörlüğü


Araştırma - Geliştirme Süreçleri Kapsamında Faaliyet Gösteren Uygulama ve Araştırma Merkezleri


• Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Elektrikli Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, BUKAGEM
• Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
• Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Otomotiv Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Senato Rektör Danışmanları