2023 Yılı Mali Tabloları

A-TEMEL MALİ TABLOLAR

1) Bilanço
2) Faaliyet Sonuçları Tablosu 
3) Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu
4) Öz Kaynak Değişim Tablosu 
5) Nakit Akış Tablosu 

 

B-DİĞER MALİ TABLOLAR

1)   Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

      Ocak  -  Şubat   Mart  -  Nisan - Mayıs - Haziran- Temmuz- Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım- Aralık

2)   Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  Şubat   Mart  Nisan - Mayıs - Haziran- Temmuz- Ağustos -Eylül -Ekim - Kasım- Aralık

3)   Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  -  Nisan Mayıs - Haziran- Temmuz- Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım- Aralık

4)   Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  -  Nisan - Mayıs - Haziran- Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım- Aralık

5)   Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat   Mart -  Nisan - Mayıs  - Haziran- Temmuz- Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık

6)   Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  -  Nisan Mayıs - Haziran- Temmuz- Ağustos - Eylül -Ekim - Kasım- Aralık

7)   Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  -  Nisan - Mayıs - Haziran- Temmuz- Ağustos - Eylül - Ekim -Kasım- Aralık

8)   Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  -  Nisan - Mayıs - Haziran- Temmuz- Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım- Aralık

9)   Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  -  Nisan - Mayıs - Haziran- Temmuz - Ağustos - Eylül -Ekim - Kasım- Aralık

10)  Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

     Ocak  -  Şubat  -  Mart -  Nisan - Mayıs - Haziran- Temmuz- Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım- Aralık -ET -h-- -