Dr. Engin Koç: Dünya Gıda Güvenliğinin Garantörü “Türkiye”
Yazı Fontu

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Konferansları devam ediyor. BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin (İTBF) düzenlediği konferanslar dizisinin bu haftaki konuşmacısı Dr. Öğretim Üyesi Engin Koç oldu. İTBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Koç, İnsan ve Toplum Bilimleri Konferanslarının bu haftaki bölümünde “Ukrayna Savaşının Küresel Gıda Güvenliğine Etkileri ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına Yönelik Yaklaşımı“ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.


BTÜ Yıldırım Bayezid Yerleşkesi Yeşil Salon’da gerçekleşen konferansa İTBF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özkan, akademik ve idari personel ile birlikte öğrenciler katıldı.


Rusya ve Ukrayna’nın pek çok ortak özelliklere sahip iki ülke olduğunu söyleyerek sunumuna başlayan Dr. Engin Koç, dünya açısından bu iki ülkenin en önemli ortak özelliklerinin çok verimli tarım arazilerine sahip olmaları olduğunu ifade etti. Koç, konuşmasında Rusya ve Ukrayna’yı dünyanın tahıl deposu olarak da nitelendirdi. Bu özellikleri dolayısı ile her iki ülkenin de gelişmekte olan ve ya az gelişmiş ülkelerin başlıca gıda tedarikçisi konumunda olduğunu bildirdi. Dolayısı ile ülkelerin gıda güvenliğine darbe vuracak herhangi bir faaliyete karşı hassasiyet gösterdiklerini aktardı.


Türkiye’nin tarımsal üretim gücünden kaynaklı olarak her iki ülkeye de bağımlılığının dünyanın pek çok ülkesine kıyasla görece daha az olduğuna işaret eden Koç, bağımlılığının daha az olmasına rağmen Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasını ortaya atmasının insani açıdan büyük değer taşıdığını kaydetti. Savaşın başından beri her iki ülkeye de eşit mesafeli yaklaşımı ile dahil olduğu NATO’ya üye ülkelerin duruşundan da faklı bir duruş sergileyen Türkiye’nin, bu anlaşmanın mimarı olma konumu ile az gelişmiş ülkelerin gıdaya erişimini güvence altına aldığını, bir anlamda garantörü olduğunu söyledi. Koç, Rusya’nın ikna edilerek mevcut anlaşmanın devam ettirilmesinin Türkiye’nin öncelikli dış politikalarından birisi olduğunu vurguladı.


Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Koç’a, İnsan ve Toplum Bilimleri Konferanslarının kapsamında sunduğu “Ukrayna Savaşının Küresel Gıda Güvenliğine Etkileri ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına Yönelik Yaklaşımı“ başlıklı sunumunun ardından, İTBF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

HABER Sedat ÖZÇALIK
FOTOĞRAF Sedat ÖZÇALIK
30 Ekim 2023
Çok Okunan Haberler