İsrail’in Gazze'ye Yönelik Başlatmış Olduğu Saldırılara İlişkin Kamuoyu Duyurusu
Yazı Fontu

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas yönetiminin Filistin topraklarını geri almak üzere giriştiği harekât sonrasında İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı hava saldırıları Orta Doğu’da bölgesel güvenlik, barış ve istikrarı bir kez daha bozmuş bulunmaktadır. Dünyanın daha önce defalarca tanıklık ettiği insanlık dramı maalesef bölgede tekerrür etmektedir.İsrail’in Gazze’ye yönelik yoğun hava bombardımanında sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler, hastaneler ve eğitim kurumları başta olmak üzere tüm altyapı bilinçli bir şekilde ve yaşamı imkânsız kılmak maksadıyla hedef alınmaktadır. Bununla birlikte İsrail, almış olduğu tam abluka kararıyla zaten dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdüğü Gazze’yi gıda, ilaç, su ve elektrik gibi temel insani ihtiyaçlardan da mahrum bırakmaktadır.


Tüm bu ölçüsüz eylemler, bırakın savaş hukukunu, uluslararası hukukun insan onurunu korumayı amaçlayan en temel hükümlerini dahi ihlal etmektedir. İsrail’in sivil milyonları hedef alan bu pervasız harekâtı, 1948 tarihli BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından, insanın yaşam hakkının elinden alınması sebebiyle, insanlık suçu olarak tanımlanmaktadır. İsrail’in ayrım gözetmeksizin ve orantısız bir şekilde sivil yerleşim yerlerini ağır silahlarla hedef alması savaş suçu sayılmaktadır. İsrail’in Gazze’ye yönelik kapsamlı bir kara harekâtı hazırlığı ve iki milyondan fazla sivili ülkesini terk etmeye zorlaması ise hukuken ve alenen soykırım suçuna niyetlenmektir.


İsrail devletinin kuruluşundan itibaren bölgede barış ve istikrarı tehdit eden bu sorunun adil çözümü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere, 1967 sınırlarına sahip, fiziki bütünlüğü sağlanmış ve başkenti Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulması ile ancak mümkün olacaktır.


Bu düşünce ve temennilerle, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası toplumu; İsrail’in uluslararası hukuka uygun ve insan onuruna yakışır şekilde davranmaya yönlendirilmesi konusunda ivedilikle sorumluluk almaya davet ediyoruz. 


 Bursa Teknik Üniversitesi Senatosu

HABER Derya PINAR
14 Ekim 2023
Çok Okunan Haberler