Anasayfa » Haberler » Üniversite-Sanayi İşbirliğine BTÜ ve DOSABSİAD’dan Örnek Proje

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için ‘Üniversite-sanayi işbirliği ve koordinasyonu geliştirilmek’ amacı altında Bursa Teknik Üniversitesi ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) arasında gerçekleştirilen arama toplantılarının ilki tekstil sektöründe düzenlendi.


BTÜ ile DOSABSİAD arasında üniversite-sanayi işbirliğinin temellerinin atılmasının yanında, sanayinin ihtiyaç duyduğu eğitimli, teknik eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenecek sektörel bazdaki arama toplantıları, tekstil ile başladı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen arama toplantısı DOSABSİAD Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. DOSABSİAD üyesi tekstilciler, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde 4 temel konu üzerinde durmak gerektiğini belirtirken bunları; işbirliği-koordinasyon, eğitim, Ar-Ge ve Ür-Ge ile iletişim olarak belirlediler.


Toplantının açılışında söz alan Niyazi İlter, sürdürülebilir kalkınma ve 500 milyar dolar ihracat hedefi için sanayinin nitelik ve niceliklerinin artırılmasına yönelik BTÜ ve DOSABSİAD yaptığı bu çalışmanın son derece önemli olduğunu dile getirdi.
Bursa’ya yeni kazandırılan Teknik Üniversite ile işbirliklerinin ilerleyen dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirten DOSABSİAD Başkanı Selim Yedikardeş de, bu durumun üretimden istihdama, Ar-Ge faaliyetlerinden ihracata kadar birçok duruma katkı sağlayacağını söyledi.

 

YEDİKARDEŞ: TEKSTİL, MAKİNE, OTOMOTİV VE HİZMET SEKTÖRLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Arama toplantısının, üniversitenin önümüzdeki 20-25 yıla uzanacak planlamasına da fayda sağlayacağını öngören Yedikardeş, “Toplantı sektörümüzün sorunlarının ele alınarak, bunlara çözüm yollarının araştırılması bakımından da son derece önemli. Sanayi ve üretim alanları yönüyle kısa, orta ve uzun vadede biz sanayicilere önemli katkılar koyacaktır. Kentimiz sanayide önemli bir misyona sahip. Bursamızın tekstil, makine, otomotiv ve hizmet sektörlerinde çok daha iyi noktalar gelmesi için akademisyenler, üniversiteli gençlerimiz ve sanayinin tam bir akustik içerisinde olması için çaba gösteriyoruz” dedi.

 

ULCAY: ÜNİVERİSTE’NİN STRATEJİK PLANINA KATKI SAĞLAYACAK


BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Ulcay da, 2011-2012 akademik yılında öğrenime başlanan ve daha yolun başında olan Teknik Üniversite’de önceliklerden birinin sanayi ile işbirliği olduğunu belirtti. Üniversite’nin Stratejik Planına katkı koyacak olmasından dolayı sanayicilere görüşleri için teşekkür eden Ulcay, “Üniversitemizin en önemli paydasını siz sanayiciler oluşturuyorsunuz. Faaliyetlerimizin başında sizlere uygulanacak doğru projeler bırakmak yer alıyor. Üniversite-sanayi işbirliğini tüm paydaşlarla etkin ve yetkin hale getirme arzusu içindeyiz” diye konuştu.
Uygulanabilir, somut sonuç ve önerilerle üniversite-sanayi işbirliğinin tartışıldığı toplantıda, tekstil sektörü açısından üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulabilmesinde güçlü yönler, zayıf yönler ve engeller ile bu işbirliğini artırmak için yapılabilecekler, işadamlarının önerileri ile dile getirildi.

 

DOSABSİAD’LI SANAYİCİLERDEN 4 TEMEL ÖNERİ…


Tekstil sektöründe üniversite-sanayi işbirliğini daha etkin hale getirebilmek için sanayiciler nezdinden çözüm bulunması gereken konular, işbirliği-koordinasyon, iletişim, eğitim, projeler-destekler, güven, planlama, Ar-Ge ve Ür-Ge, bürokrasi, yönetim ve toplantılar olarak tanımlandı. Bu öneriler içerisinde işbirliği-koordinasyon, eğitim, Ar-Ge ve Ür-ge ile iletişim konuları öne çıkarken, işadamları kendi içlerinde oluşturdukları gruplarda, bu 4 konuda neler yapılacağını detaylı çalışmalarda ele alarak, bulgularını birbirleriyle paylaştılar.

SÜRMEN: SANAYİCİLERLE DAİMA BİRLİKTE OLMA NİYETİNDEYİZ


Arama toplantısının sonunda söz alan BTÜ Rektörü Ali Sürmen de, üniversite-sanayi işbirliğini sağlanması anlamında bu organizasyonun bir temel olacağına inandığını kaydetti. Türkiye’de Ar-Ge ve Ür-Ge kavramlarının giderek olgunlaştığını ve Türkiye’nin de ilerleyen dönemlerde sanayi mucizeleri ortaya çıkaracağına inandığını vurgulayan Sürmen, “Biz de o dönüm noktasına yaklaşıyoruz. Bu da ancak üniversite-sanayi işbirliğini daha etkin hale gelmesiyle mümkün. Yeni kurulan bir üniversite olarak işin içerisinde yaşayan sizlerle sorunların çözümünde daima beraber olma niyetindeyiz. Gönül birlikteliğimizi hep sağlam tutacağız” şeklinde konuştu.


BTÜ ve DOSABSİAD arasında gerçekleştirilen projede arama toplantıları, makine-metal, otomotiv ve hizmet sektörleriyle devam edilecek.

 

 

Haber ile İlgili Video