BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


BTÜ Kurumsal İzleme Programını Tamamladı

Yayın Tarihi : 26 ARA 2020, Cumartesi


BTÜ Kurumsal İzleme Programını Tamamladı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerinin Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri dahilinde değerlendirilmesini amaçlayan program kapsamında Kurumsal İzleme Programını (KİP) tamamladı. 

Değerlendirici havuzundan seçilerek görevlendirilen Prof. Dr. Reha Metin Alkan (İstanbul Teknik Üniversitesi) başkanlığında Prof. Dr. Belma Gümüşel (Lokman Hekim Üniversitesi) ve Prof. Dr. Adnan Özcan (Eskişehir Teknik Üniversitesi) tarafından oluşan İzleme Takımı; 24 Aralık 2020, Perşembe günü, salgın tedbirleri kapsamında çevrimiçi toplantılar ile izleme programını gerçekleştirdiler. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da programa gözlemci olarak katıldı.

İzleme Takımı, ilk görüşmesini BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile gerçekleştirdi.  Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Kurt mentorluğunda; BTÜ Senato üyeleri, öğrenci kulüp üst kurul temsilcileri, kalite komisyonu üyeleri, işbirliği yapılan kamu/kurum/kuruluş/firma/dernek/STK temsilcileri, girişimciler, danışma kurulu üyeleri, mezunlar, fakülteler, araştırma merkezleri, ofisler, daire başkanlıkları ve Bursatto ile İzleme Takımı bir araya geldi.

İzleme Takımı, 2017 yılında gerçekleştirilen dış değerlendirme süreci sonunda oluşturulan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) içeriğinde yer alan ‘gelişmeye açık yanlar’ı dikkate alarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mevcut Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ve KGBR dikkate alınarak Bursa Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında aktarılan güncel bilgiler ile “gelişmeye açık yanlar” konusunda yapılan çalışmalar üzerinde durulan çevrimiçi toplantılar soru-cevap şeklinde gerçekleştirildi.

Kurumsal İzleme Programı, İzleme Takımı’nın Rektör Prof. Dr. Arif Karademir ile gerçekleştirdiği ve tüm toplantılardan memnun olduklarını aktardıkları görüşme ile tamamlandı. İzleme Takımı’nın hazırlayacağı Kurumsal İzleme Programı Raporu, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Bursa Teknik Üniversitesi’ne iletilecek.