BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


Bursa Teknik Üniversitesi Kamuoyu Açıklaması: ?Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi?

Yayın Tarihi : 11 OCAK 2019, Cuma


Bursa Teknik Üniversitesi Kamuoyu Açıklaması: “Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi”

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği bünyesinde yapılan “Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi” konulu araştırma sonucunda ortaya çıkan bilimsel değerlendirmelerin üniversitemiz dışındaki kaynaklarca yanlış yorumlanması sonucunda bazı basın yayın kuruluşlarında 10.01.2019 Perşembe günü yer alan haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı görülmüş olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

BTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Perihan Binnur Kurt Karakuş ve Dr. Öğr. Üyesi Aşkın Birgül tarafından yürütülen analiz çalışmalarından elde edilen sonuçlar çeşitli sağlık ve çevre kuruluşları sınırlarına göre karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yukarıdaki tabloya göre şişe ambalajlı sulardan ölçülen değerler kabul edilebilir limitlerin çok altındadır. Ek olarak, ilgili gazete haberinde belirtilen “kurşun miktarının limit değerlerin 8 kat üzerinde olduğu” şeklindeki ifade, ppm (mg/L) birim sistemi ile ppb (μg/L) birim sistemi arasındaki farkın gazete haberinde yanlış yorumlanmasından kaynaklanmıştır. Diğer yandan çalışmada bir insan ömrü boyunca bu değerlerden dolayı maruz kalabileceği risk değerlendirmesi ortalama bir insan ömrü üzerinden gerçekleştirilmiştir. (Hesaplamalarda elde edilen risk faktörü 2,1x10-4 olup, EPA’nın risk oluşma ihtimalini öngördüğü değer ise 10-6 dır). 

Sonuç olarak, araştırmaya konu olan ambalajlı içme sularında ağır metal içeriği bakımından içilmeye engel teşkil edici bir durum mevcut değildir. Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada da söz konusu haberlerde ölçüldüğü belirtilen baryum ve kurşun değerlerinin mevzuat limitleri içerisinde olduğu teyit edilmiştir. Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevre ve insan sağlığına yönelik yüksek sorumluluk bilinci ile gelişmiş cihazlara sahip tam donanımlı araştırma laboratuvarlarımızda gerçekleştirdiğimiz bu ve benzeri bilimsel çalışma sonuçlarının olumsuz değerler içermesi durumunda ilgili resmi makamlar ve kamuoyu ile paylaşılacağının bilinmesini arz ederiz.