Anasayfa » Yönetim Kurulu


Prof.Dr. Arif KARADEMİR
Rektör
 

Prof.Dr. Osman KOPMAZ
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve
Mühendislik Fak. Dekanı
 

Prof.Dr. Ramazan KURT
Orman Fakültesi Dekanı

 

Prof.Dr. Mehmet ÇOPUR
İletişim Fakültesi Dekan V.

 

Prof.Dr. Yusuf Ali KARA
Denizcilik Fakültesi Dekan V.

 

Prof.Dr. Sami İMAMOĞLU
Genel Sekreter

 

Yönetim Kurulu

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Üniversite yönetim kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.