Anasayfa » Senato
 

Prof.Dr. Arif KARADEMİR
Rektör
 
 

Prof.Dr. Mehmet ÇOPUR
Rektör Yardımcısı
İletişim Fakültesi Dekan V.

 

Prof.Dr. Osman KOPMAZ
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve
Mühendislik Fak. Dekanı

 

Prof.Dr. Ramazan KURT
Orman Fakültesi Dekanı


 

Prof.Dr. Yusuf Ali KARA
Denizcilik Fakültesi Dekan V.

 

Prof.Dr. Nurettin ACIR
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

Doç.Dr. Gökhan ÖZKAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

 

Okt. Murat BAYRAK
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

 

Doç.Dr. İsa YÜKSEL
Öğretim Üyesi

 

Yrd. Doç.Dr. Murat ERTAŞ
Öğretim Üyesi

 
 
Prof.Dr. Sami İMAMOĞLU
Genel Sekreter
 
 
BTÜ Senatosu

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar.

  • Üniversitenin eğitim-öğretim , bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerininesasları hakkında karar almak,
  • Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  • Rektörün onayından sonra Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  • Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  • Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  • Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  • Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  • Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.