Anasayfa » Rektör

RektörProf. Dr. Arif KARADEMİR


Prof. Dr. Arif KARADEMİR, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yükseköğretim Kurulunun bursuyla, 1994 yılında İngiltere Machester’de bulunan University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Department of Paper Science bölümünde başladığı lisansüstü eğitimini, Lif ve Kağıt Teknolojisi dalında 1996 yılında yüksek lisans ve 2001 yılında da doktora derecesini alarak tamamlamıştır. UMIST’te eğitim aldığı süreçte Manchester Türk Öğrenci Derneği Başkanlığı yapmış, ülkemizden seçkin kişilerin katılımlarını da kapsayan birçok akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesinde görev almıştır. 2002-2012 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak, lisans, lisansüstü dersler vermiş, lisansüstü tez danışmanlıkları yapmış ve birçok bilimsel araştırma projesi yönetmiştir. Yürüttüğü projeler kapsamında alınan cihaz ve ekipmanlar yanında uluslararası işbirlikleri sayesinde özellikle UMIST’ten çok sayıda hibe laboratuvar cihazını KSÜ Orman Fakültesine kazandırarak yüksek donanımlı kağıt test laboratuvarının kurulmasına önemli katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda KSÜ’de merkez laboratuvarı projesi, yapılanması ve işletim süreçlerinde etkin rol almış, Mühendislik Koordinatörlüğü yapmıştır.

Prof. Dr. KARADEMİR,  kağıt endüstrisinin farklı alanlarında sanayi ile projeler yürütmüştür. TÜBİTAK Nato-B2 bursu ile İngiltere’de, University of New Brunswick desteği ile de Kanada’da Dr. McKenzie Limerik Pulp and Paper Centre’de bilimsel araştırma çalışmaları yapmıştır. FP7, TÜBİTAK ve birçok ulusal destekli bilimsel projelerde hakemlikte yapan Prof. KARADEMİR toplamda 12 adet projede yönetici ve yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır. Yurt içi ve yurt dışında basılmış, özellikle kağıt teknolojisi, kağıt kimyasalları, mürekkep giderme, geri dönüşüm ve orman endüstrisi konularında 54 İngilizce ve 15 Türkçe olmak üzere toplam 69 adet yayını vardır. 2012 yılından beri Bursa Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Prof. KARADEMİR, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Evli ve 3 erkek evladı olan Prof. KARADEMİR iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 
 

Rektör YardımcısıProf. Dr. Mehmet ÇOPUR

 

 

 

 

 

 

 

  

Genel SekreterProf. Dr. Sami İMAMOĞLU

Prof.Dr. Sami İMAMOĞLU, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans öğrenimini Yükseköğretim Kurulu yurtdışı bursuyla Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi adına 1994-1996 yılları arasında Lif ve Kâğıt Teknolojisi alanında İngilterede University of Manchester, Institute of Science and Technology (UMIST)’de tamamlamıştır. Doktora öğrenimini ise 1997-2002    yılları arasında İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında tamamlamıştır. Mecburi hizmet zorunluluğuna binaen 2003 yılında Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesinde (2007 sonrası yeni adı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi) göreve başlayarak, 2005 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör unvanını alan Prof.Dr. Sami İMAMOĞLU, 2014 yılından beri Bursa Teknik Üniversitesinde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Prof.Dr. Sami İMAMOĞLU, Artvin Çoruh Üniversitesinde Orman Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Koordinatörlüğü, AÖF Koordinatör Yardımcılığı, Genel Sekreterlik ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca fakülte, yüksekokul gibi akademik birimlerde ve sivil toplum örgütlerinde çok sayıda kurul ve komisyon üyeliklerinde görev almıştır. Halen TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) Danışma Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Genel olarak kâğıt teknolojisi, atık kâğıt dönüşüm sistemleri, kâğıt direnç özelliklerinin artırılması, mürekkep giderme, biyolojik kâğıt hamuru üretimi, biyolojik malzemelerde hasarsız test teknikleri gibi konularda ulusal ve uluslararası yayın, proje ve danışmanlıkları bulunan Prof.Dr. Sami İMAMOĞLU, ilgili alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermesi yanında, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıkları da yürütmüştür/yürütmektedir.

 

Genel Sekreter YardımcısıKenan MENTEŞE