Anasayfa » Duyurular » Rektör Prof. Dr. Ali Sürmen'in 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
Rektör Prof. Dr. Ali Sürmen'in 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

     İnsanoğlunun yüzyıllar boyunca sürdürdüğü bir mücadelenin sonucunda, sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlayarak her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağının ilan edildiği, insanların doğuştan gelen ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları güvence altına alan ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir.

        İnsan Haklarının Anayasası olarak da tanımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre herkesin, ırk, dil, din, renk, cinsiyet bakımından bir ayrım gözetilmeksizin tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde istifade etmesi garanti altına alınmıştır. 

        Tüm kurum ve kuruluşlarca Dünya İnsan Hakları Gününü toplumun insan hakları konusunda bilinçlenmesi için bir fırsat olarak görmesini dileyerek; insan hak ve özgürlüklerinin herkes için korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.

                                                                                                                            

                                                                                                                                             Prof. Dr. Ali Sürmen

                                                                                                                                                       Rektör