Anasayfa » Duyurular » 667 KHK Anayasa Mahkeme Kararı


667 KHK Anayasa Mahkeme Kararı

667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken eğitim öğretim ücreti yükümlülüklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 2016/205E.; 2019/63K. sayılı kararı yayınlanmış olup, konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ekteki kararlar alınmıştır.

Söz konusu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararlarının ekteki 4.maddesi (kayıtlı oldukları devlet üniversitesine) uyarınca bu kapsamdaki öğrencilerin teyitlerinin yapılabilmesi için "yerleştirme belgelerini" kayıtlı oldukları üniversitelerin öğrenci işleri daire başkanlığına vermeleri gerekmektedir.   

Vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemeye devam edeceğinden bahar yarıyılında ders kayıtlarında herhangi bir problem yaşamamaları için öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları vakıf yükseköğretim kurumlarına yatırmaları gerekmektedir.

Ek: 667 KHK Anayasa Mahkemesi Kararı