Anasayfa » Duyurular » Erasmus+ Programı 2019 Sözleşmesi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ilanı


Erasmus+ Programı 2019 Sözleşmesi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ilanı

ERASMUS+ PROGRAMI 2019 SÖZLEŞMESİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI


Erasmus + Programı kapsamında 2019-2020 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda bulunmaktadır.

İLAN TARİHİ                         : 27/02/2019    

SON BAŞVURU TARİHİ      : 18/03/2019 saat 15 :00’e kadar

BAŞVURU YERİ                  : Dış İlişkiler Ofisi – Mimar Sinan Kampüsü B Blok Z-15

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerine ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir.

Önemli Not : Bu başvuru sonucunda seçilen öğrenciler ancak aday statüsünde olacaklardır, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarları/kontenjanlar ilan edildikten sonra öğrencilere yapılacak hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır ve bölümlere/birimlere Erasmus Koordinatörlüğümüz tarafından tahsis edilen kontenjanlar doğrultusunda nihai liste ilan edilecektir. Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir.

 

DİKKAT! Faaliyete katılmak üzere tercih edeceğiniz üniversitelerin Erasmus sayfalarını mutlaka inceleyiniz ve başta dil yeterliliklerine ilişkin koşullar olmak üzere, bilgi sahibi olarak tercihte bulununuz. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda, öğrencinin karşı üniversite tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi olası mağduriyetlerde, sorumluluk yararlanıcı adayının kendisine ait olacaktır. 

İlan süresince kontenjanlar değişebilir.

2019-2020 Kontenjanları

 

 

 

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Ülke

Üniversite

Bölüm

Lisans

Y.Lisans

Doktora

STAJ

Almanya

RWTH Aachen University

Lif ve Polimer Müh.

-

2

1

-

Bulgaristan

D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov

İşletme

2

2

-

-

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2

2

-

-

Finlandiya

University of Helsinki
(Hareketlilik 2019-2020 Bahar Döneminde gerçekleştirecektir)

Orman Müh.

1

1

-

-

University of Eastern Finland School of Computing (Hareketlilik 2019-2020 Bahar Döneminde gerçekleştirecektir)

Elektrik - Elektronik Müh.

-

2

-

-

Fransa

Université de Lorraine

Orman Müh.

-

1

1

-

İtalya

Politecnico di Bari

Elektrik-Elektronik Müh.

4

-

-

-

Makine Müh.

1

1

-

-

Bilgisayar Müh.

2

-

-

-

İspanya

Universidad De Castilla- La Mancha (UCLM)

Bilgisayar Müh.

2

2

-

-

İsveç

Sveriges Lantbruksuniversitet,(SLU)

Orman Mühendisliği

-

1

1

-

Orman Endüstri Mühendsiliği

-

1

1

-

Peyzaj Mimarlığı

-

1

1

-

Litvanya

Vilnius University of Applied Sciences

Elektrik-Elektronik Müh.

1

-

-

-

Kaunas University of Technology

Metalurji ve Malzeme Müh.

2

2

-

-

Polonya

Poznan University of Life Sciences

Orman Müh., Orman Endüstri Müh.

1

1

-

-

Gıda Müh.

1

1

-

-

Kielce University of Technology

Elektrik-Elektronik Müh.

1

1

-

-

Mekatronik Müh.

4

4

4

-

Çevre Müh.

2

2

2

-

Lodz University

 Lif ve Polimer Müh.

1

1

-

-

Portekiz

Polytechnic Institute of Coimbra

Makine Müh.

1

1

-

-

Romanya

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi

Lif ve Polimer Müh.

-

1

1

-

Kimya Müh.

2

2

2

-

Transilvania University of Brasov

Orman Fakültesi

2

2

2

2

Yunanistan

Piraeus University of Applied Sciences

Lif ve Polimer Müh.

2

2

2

-

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

  1. Online Başvuru– Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde yapılacaktır.
  2. Not Dökümü (Transkript)(Transkriptlerin Öğrenci İşleri’nden alınmış, güncel ve onaylı olması gerekmektedir),
  3. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı, 19 Mart 2019 salı günü saat 15 :00’te yapılacaktır. Tüm başvuru sahiplerinin bu sınava girmesi zorunludur.
  • Öğrenci seçiminde asgari yabancı dil notu : 50

ÖNEMLİ NOTTüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenecektir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:

Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketlilikleri, kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre olabilir. Öğrenim kademesi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler tekrar edilir.

Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez.

İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye (başvuru ve seçim) tabi tutulur, hibeli Erasmus öğrencileriyle ayni süreçten geçerler ve kurumlararası anlaşma (inter-institutional agreement) kontenjanları dahilinde bu değişimden faydalanabilirler.


 

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00

b-) İkinci (yüksek  lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçilmeyecek olması.

100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresi 12 ayı geçemez.

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

Öğrenciler başvurularında üniversite tercihinde bulunacaklardır. Bu tercihler belirlenirken, Erasmus Bölüm/EABD Koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanlarının görüşleri, ilgili üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri veya üniversitenin kredi sistemi ve benzeri koşullar dikkate alınır. Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru formunda belirtir.

Program kapsamında alınacak dersler hangi dilde verilmekte ise ilgili dilin yeterli düzeyde bilinmesi gerekir. Başvurulacak programın varsa gerekli gördüğü diğer başvuru koşullarını sağlamak gerekir.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. 2018/2019 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

 

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

Aynı şekilde, çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden de puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Dış İlişkiler Ofisi ile iletişime geçerek, Dış İlişkiler Ofisi’ne bildirmeleri önerilmektedir. Dış İlişkiler Ofisince bu durum Ulusal Ajans’a bildirilecek ve ancak Ulusal Ajans tarafından durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

Kontenjanlar bölüm bazında değerlendirecektir.

 

 

 

HİBELER:

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

 

 

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

 

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo-2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar.

Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs. gibi).

Program ülkeleri arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Ödemeler, toplam hibenin %70’i gitmeden önce, %30’u dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

 

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

27/02/2019 Erasmus Öğrenim Hareketliliği İlanı

27/02/2019 Başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi

18/03/2019 Başvuru ve belge teslimi için son tarih

19/03/2019 : Yabancı Dil Tespit Sınavı – Saat 15:00

09/04/2019 :Sonuçların ilanı

09/04/2019 -12/04/2019 : Feragat ve itiraz bildirim süresi