Anasayfa » Duyurular » 2019/2020 Farabi Değişim Programı Başvuru İlanı


2019/2020 Farabi Değişim Programı Başvuru İlanı

BAŞVURU SÜRESİ

01 Mart 2019 - 15 Mart 2019

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. BTÜ lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak,
 2. Gitmek istediğiniz Üniversite ile BTÜ ikili anlaşmasının (protokol) olması ve bu anlaşmada sizin bölümünüze yer verilmiş olması. (Anlaşmalı üniversite listesi için tıklayınız.
 3. Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması (Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar başvuru yapamazlar) 
 4. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.50 olması (Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başlayacakları ilk yarıyıl için değişim programından yararlanamazlar),
 5. Alt dönemlerinde başarısız dersi olan öğrenciler, başvuru yapabilirler.
 6. Kayıtlı olduğu bölüm / programda daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmış olan öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar.
 7. Farabi Değişim Programı kapsamında 1 üniversiteye gitmek için başvuru yapılabilir. 
 8. Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.
 9. Disiplin cezası olanlar başvuru yapamazlar.
 10. Zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm / programlar için başvuru yapılacaksa yabancı dil muafiyet belgesine sahip olmak gereklidir ya da başvurudan sonra yapılacak olan Değişim Programları Yabancı Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. (Tarih, yer ve saat daha sonra ilan edilecektir.) 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)
 • Vesikalık Fotoğraf (2 adet)
 • Onaylı Not Çizelgesi/Transkript (2 adet)
 • Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 adet)
 • Çalışma Bildirim Dilekçesi
 • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalışlmadığını gösteren belge (E-devletten alınmaktadır.)

Başvuru belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurup ıslak imza ile Dış İlişkiler Ofisine (Mimar Sinan Yerleşkesi B-Blok Z15) şahsen teslim etmeniz gerekmektedir!

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 1. Başvuru yapmadan önce gidilmesi planlanan Üniversitedeki ders planı ile BTÜ'deki ders planı arasındaki uyumu gözetmeniz gerekir. Değişim programından yararlanma hakkı kazanmanız halinde gideceğiniz üniversitede sizlere ders seçme kolaylıkları (örneğin I. ya da II. öğretimden ders alabilme; farklı bölümlerden ders alabilme gibi) sağlanacak olmasına rağmen, ders uyumuna mutlaka dikkat edilmelidir. Özellikle zorunlu derslerde ders içeriklerinin makul ölçülerde benzerlik göstermesi gerekecektir. Ayrıca gidilecek üniversitede (ilgili dönemde) alınacak AKTS toplamı,BTÜ'de almanız gereken AKTS'den az olamayacaktır (Ders AKTS uyumu değil, Derslerin AKTS toplamı önemlidir.). Diğer bir deyişle ders sayısından ziyade derslerin AKTS toplamı önemli olacaktır.
 2. Gitmek istediğiniz Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasını ziyaret etmenizde fayda vardır. Çünkü Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversiteler bazı kurallar belirleyebilme hakkına sahiptirler. Örneğin ikili anlaşmamız olmasına rağmen gitmek istediğiniz Üniversite, önceden ilan etmek kaydıyla 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için bölümünüze kontenjan ayırmamış olabilir. Yine başvurusu uygun bulunan öğrencilerin evrakları Koordinatörlüğümüz tarafından gitmek istediğiniz Üniversiteye gönderilecek olmasına rağmen bazı Üniversiteler (Örneğin İstanbul Üniversitesi) bize yapacağınız başvuruya ek olarak kendi web sayfaları üzerinden de başvuruda bulunmanızı isteyebilmektedir
 3. Farabi Değişim Programından yararlanan öğrencilere YÖK tarafından belirlenen burs kontenjanı dahilinde karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır. Farabi öğrencisi gittiği üniversitede aldığı tüm derslerden devamsızlıktan kalırsa aldığı bursları iade eder.
 4. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler kesilmez, devam eder.
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüsde çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılanlar Farabi bursundan yararlanmazlar. Anne Baba vefatı dolayısıyla SGK tarafından gelir bağlanan Farabi öğrencilerinin burstan faydalanmaları hakkında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 6. Farabi değişim programı öğrencileri, gittikleri üniversitenin yaz okulundan değişim programı kapsamında yararlanamazlar.

 

Burs Miktarı

Değişime katılacak tüm öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmiştir.