Anasayfa » Duyurular » Öğretim Görevlisi giriş sınavı sonuçları ile atanmaya hak kazananların teslim edecekleri evraklara ilişkin duyuru
Öğretim Görevlisi giriş sınavı sonuçları ile atanmaya hak kazananların teslim edecekleri evraklara ilişkin duyuru
Birimi  Bölümü Unvan Derece  
Rektörlük Ortak Dersler Öğretim Görevlisi                                            7 Tıklayınız

 

27.06.2018 tarihinde açıklanan Rektörlük Ortak Dersler Bölümü öğretim görevlisi alımı sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan adayın, aşağıda sıralanan belgeleri posta ile veya elden ilgili Birime teslim etmesi gerekmektedir. 
BİRİM İSTENEN EVRAKLAR SON TESLİM
ETME TARİHİ
Rektörlük Ortak Dersler Bölümü 1. Lisans diploması (Aslı veya onaylı örneği) (Başvuru esnasında e-Devlet'ten mezuniyet belgesi alınmışsa) 09.07.2018
2. Lisansüstü öğrenim belgesi (Onaylı) (Başvuru esnasında e-Devlet'ten mezuniyet belgesi alınmışsa)
3. Sağlık raporu (tek hekimden)
4. Adli sicil kaydı
5. İkametgah senedi
6. 1 (bir) adet fotoğraf
7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)