Anasayfa » Duyurular » Erasmus+ Programı 2017-2018 Öğrenci Staj Hareketliliği İlanı
Erasmus+ Programı 2017-2018 Öğrenci Staj Hareketliliği İlanı

ERASMUS+ PROGRAMI 2017-2018 ÖĞRENCİ STAJHAREKETLİLİĞİ İLANI


Erasmus + Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda bulunmaktadır.

İLAN TARİHİ:                            18/12/2017                                                                                           
SON BAŞVURU TARİHİ:          08/01/2018

BAŞVURU YERİ:                      Dış İlişkiler Ofisi – Mimar Sinan Kampüsü B-115

Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurmak isteyen öğrenciler kendi alanlarında bu ilanda belirtilen ülkelerden herhangi birinde bulunan üniversite / şirket / kurum / kuruluş bünyesinde staj hareketliliği gerçekleştirmek için davet / kabul mektubu alıp aşağıda belirtilen tarihte Dış İlişkiler ofisine teslim etmesi gerekmektedir. Staj Hareketliliği 2018 yazında gerçekleştirilecektir.

Staj Hareketliliği Kontenjanları:

-   DBMMF: 4 Kontenjan

-  Orman Fak.: 2 Kontenjan

Staj hareketliliğinde süresi 2 tam ay.

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
  2. Öğrenci Staj yapacak yeri (Özel şirket, kamu kuruluşu) davet mektubu. En geç 01 Mart 2018 tarihine kadar davet mektubu Dış İlişkiler Ofisine teslim edilmediği taktirde başvuru sahibi hakkını kaybetmiş olur.
  3. Not Dökümü (Transkript)(Transkriptlerin Öğrenci İşleri’nden alınmış, güncel ve onaylı olması gerekmektedir),
  4. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı, bu sayfada ileriki bir tarihte duyurulacaktır.  Öğrenci seçiminde asgari yabancı dil notu : 50.                                                      Tüm başvuru sahipleri bu sınava girmesi zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenecektir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

 

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2-  a-) Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00

     b-) İkinci (yüksek  lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ay’ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresi 12 ay’ı geçemez.

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. 2017/2018 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : % 50
Dil seviyesi : : % 50
Daha önce hareketlilikten yararlanma: : -10 (Toplam 100 puan üzerinden)

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

Yabancı dil sınavına başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan düşürülür.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (2 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Dış İlişkiler Ofisi ile iletişime geçerek, Dış İlişkiler Ofisi’ne bildirmeleri önerilmektedir. Dış İlişkiler Ofisince bu durum Ulusal Ajans’a bildirilecek ve ancak Ulusal Ajans tarafından durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (2 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

 

HİBELER:

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

HAYAT PAHALILIĞINA GÖRE ÜLKE TÜRLERİ HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER AYLIK ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HİBESİ (€)

1. Grup Program Ülkeleri (600 €): Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
 

2. Grup Program Ülkeleri (500 €): Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye
 

3. Grup Program Ülkeleri (400 €): Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

 

Program ülkeleri arasında staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Ödemeler, toplam hibenin %70’i gitmeden önce, %30’u dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

18/12/2017 Erasmus Staj Hareketliliği İlanı

18/12/2017 Başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi
08/01/2018 Başvuru ve belge teslimi için son tarih