Anasayfa » Duyurular » BTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine 2017 yılı 2. dönem proje önerileri alınmaya başlamıştır.
BTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine 2017 yılı 2. dönem proje önerileri alınmaya başlamıştır.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2017 YILI 2. DÖNEM PROJE BAŞVURUSU

 

 • BTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine 2017 yılı ikinci dönem proje önerileri 01/11/2017 tarihinden itibaren otomasyon üzerinden alınmaya başlanmıştır. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2017 mesai bitimi olarak belirlenmiştir.
 • Sadece Lisansüstü Araştırma Projeleri için proje çağrısı yapılmıştır. 
 • Proje destek üst limiti KDV dâhil Yüksek Lisans Projeleri için 6.000 TL ve Doktora tez projeleri için 10.000 TL'dir.
 • Kongre katılımı için ayrılan bütçeden katılım ücreti Hizmet Alımı kalemine yolluk/yevmiye ise Yolluk kalemine dâhil edilmelidir.
 • Proje önerisinde bulunmak için araştırmacının doktora derecesine sahip olması gerekmektedir. Lisansüstü tez olduğunu gösteren ilgili enstitüden alınmış belgenin de başvuruda verilme zorunluluğu vardır. 
 • Yürütücü proje öneri başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve cihaz, sarf ve hizmet alımları için proforma fatura temin ederek sisteme yüklemelidir. Firmaların internet sayfalarından alınan fiyat teklifleri proforma fatura yerine geçer.
 • Proje kalemleri arasında aktarıma ihtiyaç duyulmaması için proje bütçesi dengeli dağıtılmalıdır.
 • Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç bir ay önce Komisyondan gerekçeli ek süre isteyebilir.
 • Proje yürütücüsü, altı ayda bir proje kapsamında geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili ara raporunu, web sayfasındaki formata uygun olarak BAP Koordinasyon Birimine sunar.
 • Proje sonuç raporu komisyon tarafından kabul edildikten Proje özetinin çıktısı imzalı olarak ve proje raporunun son hali CD ye kopyalanarak BAP birimine teslim edilir.
 • SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ULAKBİM ve Bursa Teknik Üniversitesi dergilerinde yayına kabul edilen makaleler de sonuç rapor yerine geçer. Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilir.
 • Proje yürütücüleri proje mutemedi olarak atanacaktır.
 • Üniversite tarafından desteklenen araştırma projelerinden patent alınması, SCI veya SCI-Expanded uluslararası dergilerde yayınlanmış makale için proje bütçesine Komisyon Kararı ile ek bütçe verilebilir.
 • Proje kapsamında görev alan kurum çalışanlarının yurt içi/yurt dışı geçici görevlendirmeleri bağlı bulundukları birimler tarafından, kurum dışı araştırmacıların ise yurt içi/yurt dışı geçici görevlendirmeleri BAP Komisyonu tarafından yapılır.

Projede uygun bütçe kaleminde yeteri kadar para olması durumunda katılım ücretinin %50 si karşılanabilmektedir.